De beste strømavtalene i 2021

Hvilken type strømavtale burde du ha? Hva er egentlig de beste strømavtalene i 2021? Hvordan fungerer en spotprisavtale? Hvor store forskjeller er det mellom de beste avtalene og leverandørene? Her får du svarene!

Dette innlegget inneholder:
– Hvilken type avtale du burde ha.
– Hvordan en spotprisavtale fungerer.
– Hvilke strømavtaler som er best over tid.
– Hvor store forskjeller det er mellom de beste spotprisavtalene.
– Utregninger med funksjoner.
– Utregninger uten funksjoner.

Hvilken type strømavtale burde du ha?

Det finnes i hovedsak fire forskjellige typer strømavtaler. De som finnes er spotprisavtaler, fastprisavtaler, variable avtaler og forvaltningsavtaler.

Spotprisavtale:
En innkjøpsprisavtale, der du får strømmen til samme pris som strømselskapene kjøper den for. Det tillegges et ørepåslag på selve strømforbruket, som dekker de lovpålagte el-sertifikatene (ofte litt ekstra for profitt), og ofte også med et fast månedsbeløp som også sikrer profitt. Denne type avtale regnes som den billigste over tid, og er den de fleste velger. Alle avtalene som jeg har valgt som de beste strømavtalene i 2021 er spotprisavtaler.

Fastprisavtale:
Her får du strømmen til en fast pris, f. eks 20 øre/kwh, som skal gjelde for en gitt periode. Denne perioden kan være på alt fra tre måneder til noen år. Fastprisen gir forbrukeren en ekstra trygghet, da de slipper å bli med på prisoppgangen på vinteren, dessverre får de heller ikke være ned på eventuelle prisnedganger. Historisk sett har fastprisavtaler vært dyrere enn spotprisavtaler, da man ofte må betale ekstra for trygghet.

Variable avtaler:
Strømprisen varierer, men ligger ofte fast i korte perioder (f. eks to uker). Prisen ligger som regel et stykke over spotprisen, noe som gjør at dette ofte er en av de dyreste avtalene man har. Det er egentlig ingen store fordeler å nevne med denne type avtale.

Forvaltningsavtale:
Denne avtalen har en veldig god ide. Strømselskapet «kjøper opp ekstra strøm» til deg når strømmen er billig, og selger deg den når prisen går opp. Prisen kan ofte ligge under spotpris, men avtalen er ikke veldig utbredt i dag. Det ligger ofte et relativt høyt månedsbeløp på denne type avtale, og det er nesten alltid bindingstid. Selv er jeg litt skeptisk til slike avtaler, da spesielt med tanke på bindingstiden. Det er en av grunnene til at jeg i dette innlegget bare skal skrive om spotprisavtaler.

Hvordan fungerer en spotprisavtale?

Alle strømprodusenter «selger» strømmen sin til Nordpool, som «selger» strømmen tilbake til strømselskapene, til en pris som er lik for alle som bor innen samme strømregion. I Norge er det fem strømregioner, øst (N01), sør (N02), midt (N03), nord (N04) og sør (N05).

En spotprisavtale er, som skrevet, egentlig en «innkjøpsprisavtale». Du får strømmen til «innkjøpspris», med et øretillegg på selve forbruket og ofte også med et fast månedsbeløp. Innkjøpsprisen blir vist i Nordpool strømprisindeks, som er nordens strømbørs.

Et månedseksempel på en slik avtale er:
Gjennomsnittspris på kwh. i januar: 60 øre/kwh.
Påslag pr. kilowattime: 3,45 øre. (Los Coopavtale)
Månedsbeløp: 9 kr. (Los Coopavtale)
Strømforbruk for en måned: 250 kwh.
Kwh-pris i kroner=(60+3,45)/100=0,6345 kroner.
Totalpris uten nettleie: =0,6345*250+9=167,63 kroner.

De beste strømavtalene i 2021

Da har jeg samlet noen av de beste strømavtalene i 2021, og skal sammenligne dem. Avtalene jeg har valgt å sammenligne er:
– Los sin Coop-avtale
– Gudbrandsdalen Energi sin Trumf-avtale
– Tibber sin spotprisavtale
– Fjordkraft Prismatch
(obs. Dette er ingen egen avtale, men et aktivt grep du kan ta for å få billigere strøm)

Sånn her ser de forskjellige avtalene ut:
LOS Coop:
Påslag på 3,45 øre pr. kwh. + et månedsbeløp på 9 kr.
GE Trumf (etter velkomsttilbud):
Påslag på 7,5 øre pr. kwh. Ikke noe månedsbeløp.
Tibber Spot:
Påslag på 1 øre pr. pwh. + et månedsbeløp på 39 kr.

Da har jeg funnet de forskjellige strømavtalene som jeg vil sammenligne, da trenger jeg bare et kwh.-forbruk å forholde meg til. Jeg bor i en godt isolert treromsleilighet, som bruker ca. 250 kwh. i måneden. En gjennomsnittlig enebolig bruker ca. 1666 kwh. i måneden, ifølge Fjordkraft, så jeg vil også regne på hvilken strømavtale som er best dersom man har det forbruket.

Hvilken strømavtale er best for min leilighet, og hvilken strømavtale er best for en gjennomsnittlig enebolig?

Da skal vi regne litt, men jeg kan starte med å vise hvordan det ser ut i Geogebra. I disse utregningene tar jeg utgangspunkt i at 1 kwh. koster 0,90 kroner (90 øre) uten påslaget (inkludert nettleie), og får dermed funksjonene:
– L(x)=0,9345x+9 (Los Coop)
– G(x)=0,975x (GE Trumf)
– T(x)=0,91x+39 (Tibber)

Tallet som står foran «x» i funksjonene er kostnaden av en kwh. i kroner (90 øre), lagt sammen med ørepåslaget i de forskjellige strømavtalene (f. eks 0,345 for Los Coop). Etter «x» har jeg lagt inn månedsbeløpene, for de avtalene som hadde det.

Grafene ser slik ut:

Her har jeg altså lagt inn prisene for de forskjellige avtalene, ved et forbruk på 250 kwh. og et forbruk på 1666 kwh. Los Coop lønner seg ved et forbruk på 250 kwh., mens Tibber lønner seg ved et forbruk på 1666 kwh. Det er ikke store forskjellene, dette er fordi alle avtalene er gode.

Utregning uten funksjoner

Dersom man skal regne ut dette selv, uten Geogebra, trenger ikke det å være så veldig vanskelig. Da må man ta utgangspunkt i en kwh.-pris uten påslag (f. eks 90 øre, slik som jeg gjorde), og legger til påslaget og månedsbeløpet.

Dersom man vil ha beløpet i kroner må man legge sammen kwh.-prisen, og dele den på 100, deretter gange det med sitt eget forbruk, for så å legge til månedsbeløpet. Jeg vil nå vise eksempler med alle strømavtalene.

Forbruk: 250 kwh. i måneden
Kwh.-pris: 0,90 kroner.

Los:
(0,90+0,0345)*250+9= 242,63 kroner.

GE:
(0,90+0,075)*250+0= 243,75 kroner.

Tibber:
(0,90+0,01)*250+39= 266,50 kroner.

Det viser seg altså at Los sin Coop-avtale er billigst ved et forbruk på 250 kwh. i måneden, dette fordi Tibber har et høyt månedsbeløp på 39 kroner. Nå vil jeg regne ut strømregningen ved et forbruk på 1666 kwh. i måneden.

Forbruk: 1666 kwh. i måneden.
Kwh.-pris: 0,90 kroner.

Los:
(0,90+0,0345)*1666+9= 1565,88 kroner.

GE:
(0,90+0,075)*1666+0= 1624,35 kroner.

Tibber:
(0,90+0,01)*1666+39= 1555,06 kroner.

Her kommer altså Tibber best ut. Dette er fordi de har så lavt ørepåslag, så de vil lønne seg mer ettersom kwh.-forbruket stiger.

Var ikke de beste strømavtalene i 2021 billig nok? Prøv Fjordkraft sin Prismatch!

Jo, jeg vet. Det er flere strømselskap som tilbyr Prismatch, det er likevel Fjordkraft sin Prismatch som de fleste benytter seg av, og er fornøyd med. Fjordkraft Prismatch fungerer slik:

Fjordkraft lover at de skal matche den avtalen og prisen som du kan oppnå hos andre strømleverandører. Dette gjelder også lokketilbud, noe som gjør at det kan være mye å spare. Bedre tilbud finner du på Elskling.no eller Strøm.no.

For å benytte seg av Fjordkraft Prismatch trenger du bare å kontakte Fjordkraft i chat (på deres nettside) eller e-post, der du linker til avtalen.

Obs. Pass på at du ikke «prismatcher» med en avtale som har bindingstid, da Fjordkraft angivelig kan pålegge deg den samme bindingstiden hos dem.

Hvor mye sparer du med Fjordkraft Prismatch?

ja, hvor mye kan man spare med Prismatch? Det varierer veldig, og kommer selvfølgelig an på hvilket tilbud du «prismatcher» med. Akkurat nå har det beste tilbudet, uten bindingstid, et påslag på -3,81 øre pr. kwh. Da er det ikke så mye å spare, og det kan da være lurere å ha F. eks Tibber eller Los. Noen ganger kan du være heldig å finne et tilbud som gir et påslag på -13 øre pr. kwh. Når man skal regne ut besparelsen mot strømavtalene vi har gått gjennom, så må man finne forskjellen mellom påslagene som avtalene gir, for så å trekke fra månedsbeløpet.

Los: Påslag på 0,0345 kr, månedsbeløp på 9 kr.
Tibber: Påslag på 0,01 kr, månedsbeløp på 39 kr.

Jeg sammenligner avtalen med påslag på -13 øre mot Los, ved et forbruk på 250 kwh, da Los var det beste alternativet ved det forbruket. Da ser utregningen slik ut:
(0,13+0,0345)*250+9= 50,13 kroner.

Man sparer altså 50,13 kroner i måneden ved å ha prismatch med en avtale som gir et påslag på -13 øre pr. kwh., mot å ha Los, ved et forbruk på 250 kwh. i måneden.

Jeg sammenligner avtalen med påslag på -13 øre mot Tibber, ved et forbruk på 1666 kwh, da Tibber var det beste alternativet ved det forbruket. Da ser utregningen slik ut:
(0,13+0,01)*1666+39= 272,24 kroner.

Man sparer altså 272,24 kroner ved å ha prismatch med en avtale som gir et påslag på -13 øre pr. kwh., mot å ha Tibber, ved et forbruk på 1666 kwh. i måneden.

Det er altså litt å spare, selv om man allerede har en av de billigste strømavtalene på markedet.

Oppsummering

– Det er ikke så veldig mye å spare på strømavtaler, dersom du allerede har en av de avtalene jeg gikk gjennom i dette innlegget.
– Dersom du har en dårligere strømavtale enn de jeg nå har gått gjennom, anbefaler jeg deg å bytte.

Det er mer å spare ved å senke strømforbruket, en video med tips om dette kan du se her, eller lese et innlegg om samme tema her.

Takk for at du leste dette innlegget, kommenter gjerne om du har en mening, et spørsmål eller bare ønsker til hva jeg skal skrive om neste gang. Ses neste gang.

Mvh.
Altomsparing.no

Exit mobile version